Konsept

Megaron Proje olarak, kaliteli yaşam konseptleri hayal edip, üretiyoruz. Eğlence ve fonksiyonu birleştirip, değer yaratan proje konseptleri üzerine çalışıyoruz.

Mimarlık

Mimari tasarımı ön plana çıkarırken ihtiyaçları hiç bir zaman göz artı etmiyoruz. Her metrekareyi özenle planlayıp, kullanıcılara ferah mekanlar tasarlıyoruz.

İnşaat

En yeni teknolojilerin kullanıldığı inşaat çalışmalarımızda, çağdaş mimari tasarımlarımızı uygularken, geçmiş deneyimlerimiz ışığında hareket ediyoruz.

MEGARON PROJE OLARAK HAYALLERİNİZİN MİMARİSİNİ TASARLIYORUZ!

İMAR BARIŞI

İmar barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binaları içine alacak. Başvurular Bakanlığın yetkinlendirdiği kuruluşlara yapılacak. Yapı kayıt belgesi harç bedeli bankalara yatırılacak.

İMAR AFFI

İmara aykırılıkları olan yapılar bu aykırılıklardan arınıp imar barışı sayesinde oluşan anlaşmazlığı giderecek şekilde imar barışı imkanı getirecektir. İmar affı yasasında faydalanmak ve başvuruda bulunmak için gerekli evrakların toplanıp harç ücretinin yatırılması durumunda Yapı Kayıt Belgesi verilecek. İmar affı ve Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara daha önceden verilen yıkım kararları ile henüz ödenmemiş para cezaları iptal edilecek.

YAPI KAYIT BELGESİ

Yapı Kayıt Belgesi başvurularında arsa rayiç bedelinin ve bina yapım maliyetinin toplamının konutlar için %3’ü ticariler için %5’i kadar harç bedeli ödenecektir. Kat mülkiyetine geçebilmek için aynı bedel tekrar ödenecektir. İmar Barışı uygulamasından kat mülkiyetine geçerek faydalanmak için arsa maliklerinin tamamının muvaffakatı gerekmektedir.

BAŞVURU

Daha detaylı bilgi için MEGARON PROJE ile iletişime geçebilirsiniz.

NEDEN MEGARON PROJE?
  • Doğru tasarım. Sizi dinliyor ve anlıyoruz.
  • Güçlü iletişim.
  • Proje ve uygulamalarımızı zamanında bitiriyoruz.
  • Empati yapıyoruz. Nasıl bir hizmet almak istediğinizi biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. Her zaman için hızın yanında kaliteyi ön planda tutuyoruz.